Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky výživového poradenství a kosmetického studia Martiny Buškové – Studio Martina IČ 72271868- podnikatelka je zapsaná v Živnostenském rejstříku u Ministerstva průmyslu a obchodu


1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních a kosmetických služeb ve Studiu Martina, v provozovně Čermákova 16 v Plzni, a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující ), návštěvníkem studia ( dále jen návštěvník ) a uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen zákazník ).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní a kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas , obsluhu , kapacitu a předepsanou temperaci studia.

2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na konzultaci či ošetření dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude ošetření provedeno ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod se považuje za absenci zákazníka.

2.4. Odmítnutí ošetření
Ošetření může být odmítnuto v těchto případech:
a) zákazník se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje a chová nepřístojným způsobem

2.5. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Studio není zařízeno na přítomnost psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

2.6. Odchod ze studia
Studio poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po skončení masáže.

2.7. Osobní věci a cennosti
Studio poskytuje nadstandardní zákaznický bezpečnostní komfort. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Například pokud byste si sundali šperk, není v naší moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté. Nemůžete po nás chtít, abychom poté obvolávali klienty, co přišli po Vás, zda něco neukradli.......)

2.9. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud  se rozhodne ošetření podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.10. Ceník
Ceník je k nahlédnutí ve studiu, v místě prodeje dárkových poukazů a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku.

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a  hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné relaxační masáže z nabídky masážního Studia Martina. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah   dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách studia : .
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže.  Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí tři měsíce od data zakoupení. Služby masážního studia je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

5. Závěrečná ustanovení

5.1  Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

5.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 23.11.2015.